Elektronická podání, žádosti včetně žádostí o informace či stížností zasílejte na adresu elektronické podatelny: podatelna@susjmk.cz