Zimní údržba silnic se organizačně provádí podle Plánu zimní údržby, který vzchází z těchto závazných pokladů:Zákon č.13/1997 Sb., zákon o pozemních komunikacích , ve znění zákona č.102/2000 Sb. a zákona č.132/2000 Sb. zák.č. 489 /2001 Sb. , zák. č. 256/2002 Sb., zák. č. 259/2002 Sb. a zák. č. 320/2002 Sb.

Vyhláška Ministerstva dopravy a spojů č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích ve znění vyhlášky č. 355/2000 Sb.Plán zimní údržby je sestaven na řešení obvyklé zimní situaci a je zapotřebí zdůraznit některé zásadní obecné podmínky jeho platnosti a účinnosti :V souladu s výše citovanou legislativou je stanoveno, že zimní údržbou vozovek se podle stanoveného pořadí důležitosti zmírňují závady, vznikající povětrnostními vlivy a podmínkami za zimních situací ve sjízdnosti komunikací ( viz. znění §41 ods.1 prováděcí vyhlášky č.104/1997 Sb.)Pro termínové zpřesnění účinnosti Plánu zimní údržby je legislativně stanoveno zimní období na dobu od 1. listopadu do 31. března následujícího roku.

Pokud vznikne zimní povětrnostní situace mimo toto období , zmírňují se závady ve sjízdnosti komunikací bez zbytečných odkladů přiměřeně k vzniklé situaci (viz. znění § 41 odst. 4, prováděcí vyhlášky č. 104/1997 Sb.) Konkrétní aplikace obecných podmínek je obsahem následujících bodů :

a) Pro účely Plánu ZÚS se silnice rozdělují podle pořadí důležitosti takto ( viz. znění § 42 odst.1 prováděcí vyhlášky č.104/1997Sb.)

  1. pořadí silnice I.třídy a dopravně důležité silnice II.třídy

  2. pořadí zbývající úseky silnic II.třídy nezařazené do I.pořadí a dopravně důležité silnice III.třídy

  3. pořadí ostatní silnice III.třídy nezařazené do II.pořadí a udržované zpravidla pluhováním neudržované silnice na, kterých není provozována osobní linková doprava a mají malý dopravní význam

b) Pro jednotlivá pořadí důležitosti platí tyto časové lhůty od výjezdu mechanizmu:

na dálnicích a rychlostních silnicích do 2 hodin

  1. pořadí do 3 hodin

  2. pořadí do 6 hodin

  3. pořadí do 12 hodin

Uvedené lhůty platí pro dálnice a silnice zařazené do I. pořadí důležitosti po celých 24 hodin, pro silnice zařazené do II. a III. pořadí po dobu stanovenou v Plánu ZÚ ( viz. znění § 45 odst. 4. prováděcí vyhlášky č. 104 MDS)

ikona jedna

Mapa silnic II. a III. tříd

Interaktivní mapa silnic s projekty

ikona jedna

Cestmistrovství

Zobrazit kontakty na jednotlivá cestmistrovství

ikona jedna

Sjízdnost silnic JMK

Interaktivní mapa silnic

ikona jedna

Kamery SUS JMK

Prohlédněte si aktuální záznamy z našich silnic

ikona jedna

Fotogalerie

Prohlédnte si fotky našich strojů a fotky přímo od našich lidi

ikona jedna

Uzavírky

Přehled aktuálních uzavírek

ikona jedna

Kariéra

Aktuálně obsazované pozice

ikona jedna

Počasí

Ať Vás počasí nepřekvapí

ikona jedna

Ke stažení

Dokumenty a formuláře ke stažení

ikona jedna

Ochrana oznamovatelů

Whistleblowing

Viagra volný prodej do 25 - 4 hodiny

Napište nám