Kde mohu předat informaci o stavu sjízdnosti komunikací, případně se na stav sjízdnosti informovat?

Odpověď:

Informace o stavu sjízdnosti komunikací v Jihomoravském kraji můžete předat na dispečink Správy a údržby silnic Jihomoravského kraje – telefonní číslo 547 120 900. Současně lze na dispečinku informace o sjízdnosti získat.

 

Na základě, jakých předpisů je zimní údržba prováděna?

Odpověď:

Zimní údržba na silniční síti v územní působnosti Správy a údržby silnic Jihomoravského kraje se organizačně provádí podle Plánu zimní údržby. Plán je zpracován na základě těchto závazných podkladů:

  • Zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, v platném znění;
  • Vyhláška č. 104/1997 Sb., Ministerstva dopravy a spojů, kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích v platném znění;

Základní ustanovení:

  • V souladu s výše citovanou legislativou je stanoveno, že zimní údržbou vozovek se podle stanoveného pořadí důležitosti zmírňují závady vznikající povětrnostními vlivy a podmínkami za zimních situací ve sjízdnosti komunikací (viz. znění § 41 odst.1, prováděcí vyhlášky č.104/1997 Sb.).
  • Správce komunikace podle připraveného Plánu zimní údržby odstraní, nebo alespoň zmírní závady ve sjízdnosti komunikace ve stanovených časových lhůtách (viz. znění §41 odst. 2 prováděcí vyhlášky č. 104/1997 Sb.).
  • Pro termínové zpřesnění účinnosti Plánu zimní údržby je legislativně stanoveno zimní období na dobu od 1. listopadu do 31. března následujícího roku. Pokud vznikne zimní povětrnostní situace mino toto období, zmírňují se závady ve sjízdnosti komunikace bez zbytečných odkladů přiměřeně k vzniklé situaci (viz. znění § 41 odst. 4, prováděcí vyhlášky č. 104/1997 Sb.).

 

Na kterých komunikacích zajišťuje zimní údržbu Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje?

Odpověď:

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje zajišťuje zimní údržbu silnic II. a III. třídy, dále na základě smlouvy o dílo s Ředitelstvím silnic a dálnic ČR také silnic I. třídy.

 

Jak je to s údržbou silnic na území města Brna?

Odpověď:

Na území města Brna zajišťuje zimní údržbu silnic společnost Brněnské komunikace, a.s. Jedná se o silnice I. třídy a také silnice II. a III. třídy. Všechny tyto komunikace udržuje pro Správu a údržbu silnic Jihomoravského kraje. Ostatní komunikace udržují jednotlivé městské části.

 

Jak je to s údržbou dálnic?

Odpověď:

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje nezajišťuje údržbu dálnic D1, D2, D46, D52 a část silnice I/52 (v úseku D1 – D52). Na těchto komunikacích je údržba zajištěna příslušným SSÚD. 

Údržba dálnic na území Jihomoravského kraje je zajišťována středisky správy a údržby dálnic (SSÚD) Ředitelství silnic a dálnic ČR:

  • dálnice D1: Domašov, Chrlice, Ivanovice na Hané
  • dálnice D2: Chrlice, Podivín
  • dálnice D52: Chrlice
  • dálnice D46: Ivanovice na Hané
  • úsek silnice I/52 (D1 – D52): Chrlice

 

Jaká je technologická údržba komunikací?

Odpověď:

Silnice udržujeme Rozdělní na údržbu chemickými materiály (posypová sůl), inertními materiály (písek, kamenná drť), a pak jsou úseky silnic udržované pouze pluhováním. Některé komunikace v zimním období neudržujeme.

 

Existuje pro zimní údržbu plán nebo pořadí důležitosti?

Odpověď:

Pro účely Plánu zimní údržby se silnice rozdělují podle pořadí důležitosti takto (viz. znění § 42 odst.1, prováděcí vyhlášky č.104 MDS v platném znění)

I. pořadí - silnice I.třídy a dopravně důležité silnice II. třídy.

II. pořadí – zbývající úseky silnic II. třídy nezařazené do I. pořadí a dopravně významné silnice III. třídy.

III. pořadí – ostatní silnice III. třídy nezařazené do II. pořadí a udržované zpravidla jen pluhováním

neudržované – silnice, na nichž není provozována osobní linková doprava a na nichž není nutno pro jejich malý dopravní význam vykonávat zimní údržbu

 

Jaké jsou lhůty pro zmírnění závad ve sjízdnosti?

Odpověď:

Vlastními výkony se zajišťuje sjízdnost v těchto časových lhůtách od výjezdu posypových

mechanizmů (viz znění § 45 odst.3, prováděcí vyhlášky č.104 MDS v platném znění):

a) na dálnicích a rychlostních silnicích  …… do 2 hodin

b) na silnicích zařazených do:   

I.  pořadí ……  do 3 hodin
II. pořadí  …… do 6 hodin
III.pořadí …… do12 hodin

                                     

Uvedené lhůty platí pro dálnice a silnice zařazené do I.pořadí důležitosti po celých 24 hodin, pro silnice zařazené do II. a III. pořadí po dobu stanovenou v Plánu ZÚ (viz znění §45 odst.4, prováděcí vyhlášky č.104  MDS).

ikona jedna

Mapa silnic II. a III. tříd

Interaktivní mapa silnic s projekty

ikona jedna

Cestmistrovství

Zobrazit kontakty na jednotlivá cestmistrovství

ikona jedna

Sjízdnost silnic JMK

Interaktivní mapa silnic

ikona jedna

Kamery SUS JMK

Prohlédněte si aktuální záznamy z našich silnic

ikona jedna

Fotogalerie

Prohlédnte si fotky našich strojů a fotky přímo od našich lidi

ikona jedna

Uzavírky

Přehled aktuálních uzavírek

ikona jedna

Kariéra

Aktuálně obsazované pozice

ikona jedna

Počasí

Ať Vás počasí nepřekvapí

ikona jedna

Ke stažení

Dokumenty a formuláře ke stažení

ikona jedna

Ochrana oznamovatelů

Whistleblowing

Hraj na Paypal Casino a ochraňte své peníze!

Napište nám