Stavby spolufinancované z EU

Projekty z fondů EU jsou zaměřeny na zkvalitnění dopravní infrastruktury JMK a napojení na nadřazenou silniční síť prostřednictvím modernizace a rekonstrukce významných silnic, řešení technicky nevyhovujících stavů mostních objektů, křižovatek či průjezdních úseků silnic obcemi a městy.