Prohlášení o přístupnosti

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje se zavazuje ke zpřístupnění svých internetových stránek v souladu se zákonem č. 99/2019 Sb., o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací a o změně zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, které provádějí směrnici Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/2102.

Toto prohlášení o přístupnosti se vztahuje na webové stránky http://www.susjmk.cz/

Stav souladu

Tyto stránky jsou částečně v  souladu s výše uvedenými předpisy a dále s EN 301 549 V2 1.2 a standardem  WCAG 2.1 z důvodů uvedených níže:

Některá starší fota či fotoalba ve fotogaleriích postrádají alternativní textový popis. Některá videa mohou postrádat titulky. Uvedení těchto nedostatků do souladu se zákonem a s pravidly přístupnosti by v tomto případě bylo pro provozovatele finančně náročné.

Na internetových stránkách jsou informace nabízeny i v podobě dokumentů formátu PDF, DOC, DOCX, XLS, XLSX, a to zejména z důvodů, že obsahují typografické prvky a formátování, které webový formát HTML nepodporuje. Tyto formáty jsou také vhodnější pro tisk. K zobrazení dokumentů PDF je třeba mít nainstalovaný prohlížeč Adobe Reader, který je zdarma ke stažení ze serveru společnosti Adobe, případně některý z alternativních prohlížečů (Foxit Reader, PDF-XChange Viewer a mnoho dalších). Integrovanou čtečku PDF dokumentů má rovněž většina webových prohlížečů. 
Ostatní výše uvedené formáty souborů dokáže zobrazit a editovat většina běžně používaných kancelářských aplikací (MS Office, Libre Office, Open Office).

Vypracování tohoto prohlášení o přístupnosti

Toto prohlášení bylo vypracováno dne 1.5.2020 na základě vlastního posouzení.

Zpětná vazba a kontaktní údaje

Vaše případné náměty či informace o problémech při zobrazovaní těchto stránek můžete zaslat na adresu:

informatika@susjmk.cz

Postupy pro prosazování práva

V případě neuspokojivé odpovědi na oznámení nebo žádost zaslanou v souladu s čl. 7 odst. 1 písm. b) směrnice se uživatel může obrátit na příslušný orgán pro prosazování práva:

Ministerstvo vnitra
odbor eGovernmentu
náměstí Hrdinů 1634/3
140 21 Praha 4
e-mail: pristupnost@mvcr.cz