Krajský úřad Jihomoravského kraje – www.kr-jihomoravsky.cz

Centrální Jihomoravský zadavatel a zaručitel – www.cejiza.cz

Integrovaná doprava v Jihomoravském kraji – www.idsjmk.cz

Ředitelství silnic a dálnic České republiky – www.rsd.cz

Ministerstvo dopravy České republiky – www.mdcr.cz 

BESIP (bezpečnost silničního provozu) – www.ibesip.cz

Státní fond dopravní infrastruktury – www.sfdi.cz

Česká silniční společnost – www.silnicnispolecnost.cz

 

Naši kolegové na internetu

TSK Hlavního města Prahy: www.tsk-praha.cz
SUS Jihočeského kraje: www.susjk.cz
KSUS Karlovarského kraje: www.ksusk.cz
KSUS Vysočina: www.ksusv.cz
SÚS Královéhradeckého kraje: www.sushk.cz
KSS Libereckého kraje: www.ksslk.cz
SS Moravskoslezského kraje: www.ssmsk.cz
SS Olomouckého kraje: www.ssok.cz
SUS Pardubického kraje: www.suspk.cz
SUS Plzeňského kraje: www.suspk.eu
SUS Středočeského kraje www.ksus.cz
SUS Ústeckého kraje: www.susuk.cz
ŘS Zlínského kraje: www.rszk.cz
SUS Kroměřížska: www.suskm.cz
SUS Slovácka: www.sus.uh.cz
SUS Valašska: www.susvs.cz
SUS Zlínska: www.suszlin.cz