Nabídkové šetření 07_2020

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje,
příspěvková organizace kraje
Žerotínovo  náměstí 449/3 , 602 00 Brno

Nabídkové šetření

Z důvodu nepotřebnosti pro naši příspěvkovou organizaci nabízíme ostatním příspěvkovým  organizacím kraje bezúplatným převodem  tento majetek:

 

Inventární číslo Název Rok výroby Cena pořízení v korunách
4-533-162

4-533-203

Autogrejdr

Nakladač UN 053.64

1980

1986

314 800,-

219 695,-

 

 

Informace podá: pan Jaroslav Černý, tel.: 737 237 058.

Váš případný zájem oznamte na e-mailovou adresu: katerina.hrozova@susjmk.cz a to ve lhůtě 14 dnů od zveřejnění této informace.

 

S pozdravem za SÚS JMK

 

28.07.2020                                                                                              Kateřina Hrozová 

                                                                                                      majetková správa ředitelství