Podání a elektronická podání

Informace o možnostech  podání

Adresy pro doručování dokumentů:
 1. Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, ředitelství, Ořechovská 541/35, 619 00 Brno.
 2. Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, oblast Sever, Komenského 1685/2, 678 01 Blansko.
 3. Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, oblast Střed, Ořechovská 541/35, 619 00 Brno.
 4. Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, oblast Jih, Lidická 3446/132A, 690 03 Břeclav.
 5. Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, oblast Západ, Kotkova 3725/24, 669 02 Znojmo.
Kontakty (podatelny) pro osobní podání včetně příjmu dokumentů v digitální podobě na technických přenosných nosičích:
 1. Podatelna-ředitelství, Ořechovská 541/35, Brno.
 2. Sekretariát vedoucího oblasti Sever, Komenského 1685/2, Blansko.
 3. Sekretariát vedoucího oblasti Střed, Ořechovská 541/35, Brno.
 4. Sekretariát vedoucího oblasti Jih, Lidická 3446/132A, Břeclav.
 5. Sekretariát vedoucího oblasti Západ, Kotkova 3725/24, Znojmo.

Dokumenty jsou přijímány osobně v pracovní době  od 8:00 do 13:30 .

Dokument v digitální podobě lze doručit
 • prostřednictvím informačního systému datových schránek do schránky k3nk8e7 – maximální velikost jedné datové zprávy je 20 MB,
 • zasláním e-mailové zprávy na elektronickou adresu podatelny podatelna@susjmk.cz – maximální velikost jedné datové zprávy je 20 MB,
 • na přenosném technickém nosiči dat.
Požadavky na podání dokumentů v digitální podobě
 • dokumenty v digitální podobě jsou přijímány v následujících formátech:
  • PDF ,
  • PDF/A (ISO 19005),
  • Fo/zfo (602XML Filler dokument),
  • TXT,
  • RTF,
  • DOC/DOCX,
  • XLS/XLSX,
  • HTM/HTML,
  • PNG 
  • TIF/TIFF
  • JPG/JPEG
  • GIF
 • přípustným přenosným technickým nosičem dat je CD, DVD nebo USB flash disk, který se vrací pouze na výslovnou žádost uplatněnou při jeho podání na příslušné podatelně
Způsob potvrzení elektronického podání zaslaného na elektronickou adresu podatelny

Příjem datové zprávy je potvrzen odesílateli e-mailovou zprávou, která je nejpozději první pracovní den následující po přijetí zaslána na adresu uvedenou v podání. Součástí zprávy o potvrzení je:

 • datum a čas, kdy byla datová zpráva doručena
 • charakteristika datové zprávy, umožňující její identifikaci

Pokud potvrzení doručení datové zprávy nedojde, zpráva nebyla doručena.

Postup v případě zjištění závad u přijatého podání

Pokud dokument v digitální podobě včetně datové zprávy, v níž je obsažen, je neúplný, nelze jej zobrazit (není čitelný), obsahuje škodlivý kód,  není v požadovaném datovém formátu nebo není uložen na akceptovatelném přenosném technickém nosiči dat, bude o této skutečnosti odesílatel, pokud je znám, vyrozuměn a bude vyzván k  odstranění vady dokumentu. Není-li SUSJMK schopen určit odesílatele nebo nepodaří-li se SUSJMK ve spolupráci s odesílatelem vadu doručeného dokumentu odstranit, SUSJMK dále dokument nezpracovává.