Informace o nákladech, spotřebě materiálů – zimní údržba ČR

Níže připojené grafy nabízejí informace o nákladech na zajištění zimní údržby silnic, spotřebě posypových materiálů za jednotlivé kraje České republiky od roku 2002.

– graf nákladů za zimní údřzbu krajských silnic II. a III. třídy v tis. Kč dle zimních období – Česká republika
– graf nákladů za zimní údržbu krajských silnic II. a III. třídy v tis. Kč dle roků – Česká republika
– graf spotřeby posypových materiálů na zimní údržbu krajských silnic II. a III. třídy v tunách dle zimních období – Česká republika
– graf spotřeby posypových materiálů na zimní údržbu krajských silnice II.a III. třídy v tunách dle roků – Česká republika