Náklady na zajištění zimní údržby silnic v Jihomoravském kraji

V připojených grafech jsou zobrazeny informace o nákladech na zajištění zimní údržby silniční sítě (silnice I. třídy, II. a III. třídy) na území Jihomoravského kraje od zimního období 2001/2002 po zimní období 2014/2015.