Povinné informace dle zákona č. 106/1999Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění

1. Název
Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje
 
2. Důvod a způsob založení
 
3. Kontaktní spojení

3.1 Kontaktní poštovní adresa

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje
Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno

3.2 Adresa úřadovny pro osobní návštěvu

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje
Ředitelství
Ořechovská 541/35, 619 00 Brno Horní Heršpice

3.3 Úřední hodiny

Nejsou stanoveny.
Obvyklá pracovní doba v pracovních dnech od 6.30 do 15.00hod.

3.4 Telefonní čísla

3.5 Čísla faxu

547120302

3.6 Adresa internetové stránky

www.susjmk.cz

3.7 Adresa e-podatelny

3.8 Další elektronické adresy

 
4. Případné platby lze poukázat
Přímé platby od veřejnosti  se nepředpokládají.
V případě hrazení nákladů za poskytnutí informace dle §17 zák.č. 106/1999Sb. bude údaj o bankovním spojení uveden v žádosti o úhradu.
 
5. IČ
70932581
 
6. DIČ
CZ70932581
 
7. Dokumenty

7.1 Seznam hlavních dokumentů

Organizační řád organizace

7.2 Rozpočet

 
 
8. Žádost o informace
Žádost o informace je možno podat:
a)      elektronicky na adrese podatelna@susjmk.cz
b)      poštou na adresu uvedenou v bodě 3.1
c)    osobně na adrese uvedené v bodě 3.2 na sekretariátu ředitele – I. poschodí, dveře č. 203
 
 9. Příjem žádostí a dalších podání
Žádost či stížnost, předložit návrh, podnět či jiné dožádání je možno podat:
a)      elektronicky na adrese podatelna@susjmk.cz
b)      poštou na adresu uvedenou v bodě 3.1
c)      osobně na adrese uvedené v bodě 3.2 na sekretariátu ředitele – I. poschodí, dveře č. 203.
 
10. Opravné prostředky
Povinný subjekt není správním orgánem a není oprávněn vydávat rozhodnutí o právech a povinnostech osob.
 
11.Formuláře
Neexistují.
 
12. Popisy postupů návody pro řešení životních situací
Neexistují.
 
13. Předpisy

13.1 Nejdůležitější používané předpisy

zák.č. 13/1997Sb., o pozemních komunikacích
vyhl. Ministerstva dopravy a spojů č. 104/1997Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikací

13.2 Vydané právní předpisy

Povinný subjekt nevydává právní předpisy.
 
14. Úhrada za poskytování informací

14.1 Sazebník úhrad za poskytování informací

Sazebník úhrad v roce 2020

Sazebnik úhrad v roce 2021
 

14.2 Usnesení nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytování informací

Rozhodnutí KrÚJMK č.j. JMK 16434/2012 z 20.2.2012

15.1 Vzory licenčních smluv

Nejsou zpracovány.

15.2 Výhradní licence

Neexistují.
 
16. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999Sb.

Výroční zpráva za rok 2019

Výroční zpráva za rok 2020